Kjøleteknikk Midtnorge

Din leverandør av kjølerom, kjøleanlegg og kjøleaggregat
i Steinkjer, Verdal, Levanger og Inderøy.

PROSJEKTERING

Vi bistår deg med prosjektering og planlegging. Våre medarbeidere har lang erfaring med å finne beste løsning for dine behov.

MONTERING

Våre montører sørger for sikker, trygg og effektiv montering av anlegget. Alle våre medarbeidere har solid erfaring fra bransjen.

SERVICEAVTALER

Kjøleteknikk Midt-Norge leverer både hele og delvise løsninger som inkluderer serviceavtale for å sikre dine driftsforhold.

REPARASJONER

Dersom uhellet inntreffer og du har behov for reparasjon, står Kjøleteknikk Midt-Norge AS klar til å hjelpe deg. Kontakt oss for mer info.

VI SAMARBEIDER MED DE BESTE

VI SAMARBEIDER MED DE BESTE