PER ARVE SKJERVE


Daglig leder & Kjølemontør


HÅVARD SLETVOLD


Kjølemontør


ODD MARTIN KVELSTAD


Kjølemontør


KRISTIAN VALSTAD


Lærling